Obec Kulířov se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský. Žije zde necelých 200 obyvatel.

Historie

Obec Kulířov byla založena v 2. polovině 13. století pány z Holštejna, avšak první písemná zmínka pochází z roku 1349. Obec se tehdy nazývá Kylein, v roce 1371 Cholerzow a roku 1511 Kuléřov. Vesnice byla od husitských válek pustá, ale v polovině 16. století byla obnovena. Roku 1567 držel vesnici Vilém Jedovnický ze Želetavy. Téhož roku Kulířov koupil Bernard Drnovský z Drnovic a připojil ji k rájeckému panství. Od roku 1661 vlastnili obec Rogendorfové, od roku 1763 Salmové. Roku 1883 byla postavena škola. Za 2. světové války se stala obec součástí tzv. Vyškovské střelnice a byla násilně vystěhovaná německými okupanty. Po válce se mohli obyvatelé vrátit zpět do poškozené vesnice.

Obec Kulířov vznikla nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, jímž se obec ve svých činnostech řídí.

VytisknoutE-mail

Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka v Kulířově

Tříkráloví koledníci vyrazili v sobotu 9. ledna. Namrzlé silnice, chodníky i cestičky k domům to koledníkům neulehčovaly, o to vřeleji byli ale v rodinách přijati. Malí králové u každého domu zazpívali a obdrželi peníze do pokladničky pro Oblastní charitu Blansko. Děti si mnohdy vysloužily i sladkosti. Chceme poděkovat všem občanům, kteří přispěli.

Věřme, že motto letošní sbírky - „Kde jsou přátelé, tam je i pomoc.“ - se naplní.

Pokračovat ve čtení

VytisknoutE-mail

siroky pohled